โปรดทราบ!!! ขณะนี้สหกรณ์ได้ยกเลิกการส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์แล้ว สมาชิกสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ได้ด้วยตนเองเพียงลงทะเบียน "เข้าระบบสหกรณ์" ในเว็บไซต์นี้
ยินดีต้อนรับสู่.... สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด.
 
 ท่านต้องจำรหัสของท่านเอง

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ฯ ของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกด้วยคำขวัญที่ว่า “สหกรณ์ก้าวหน้า พัฒนาเพื่อสมาชิก” โดยมีพันธกิจหลักคือ “ส่งเสริมการออมและให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ส่งเสริมการลงทุนของสหกรณ์และสมาชิก และส่งเสริมสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก” สหกรณ์ฯ จึงได้พยายามส่งเสริมการออมเงินของเพื่อนสมาชิกโดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่ง ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของเพื่อนสมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมตามภาระต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประกอบกับ สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อเพื่อนสมาชิกทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ฝากเงินอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันเร่งระดมเงินออมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชุดที่ 10 ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมาและขอยืนหยัดในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์มั่นคง บริการประทับใจ ประสานประโยชน์เพื่อสมาชิก" พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมของเพื่อนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของสหกรณ์ฯ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการแก่เพื่อนสมาชิกให้ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
อ่านต่อ >>
ภาพกิจกรรม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
อ่านต่อ >>
อบรม/สัมนา โคงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด” ร่วมกับสมาชิก หน่วยงานเรียกเก็บสหรกร์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 -26 มิถ
อ่านต่อ >>
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
อ่านต่อ >>
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่แก่สมาชิก ลว.1 สิงหาคม 2559
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. ร่วมงานฉลองรับรางวัลพระราชทาน โล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ทำบุญในวันวิสาขบูชา ร่วมกับ ศปท. กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม (วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
อ่านต่อ >>
สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท
อ่านต่อ >>
สวัสดิการสมาชิกเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
อ่านต่อ >>
สวัสดิการเพื่อการรับขวัญทายาทใหม่แก่สมาชิก
อ่านต่อ >>
ดูกิจกรรมทั้งหมด >>

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

ฉุกเฉิน 7.25%
สามัญ 7.25%
เพื่อการศึกษา 6.25%
บัตรเครดิต 6.25%
กู้พิเศษ 7.25%

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 4.00%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 4.00%

 

ADIDAS SPRINGBLADE DRIVE ADIDAS TUBULAR X PREMIUM REEBOK GL 6000 ADIDAS YEEZY 950 M Supreme x Nike SB GTS YEEZY BOOST ADIDAS CLIMACOOL BOAT SLEEK AIR JORDAN 9 Jordan Hydro 2 ALL STAR CHUCKS CONVERSE Flyknit Air Max ADIDAS STAN SMITH TENNIS ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH BOYS' TODDLER CHAUSSURE NIKE ROSHE DAYBREAK POUR FEMMES NEW BALANCE 980 ADIDAS ORIGINALS TUBULAR RUNNER PRIMEKNIT AIR FORCE 1 07 LE LOW ADIDAS EREDETIS ZX 8000 WEAVE ADIDAS ORIGINALS ZX 700 LOW ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR 80S